INFORMACJA w sprawie WYPŁATY ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO

INFORMACJAw sprawieWYPŁATY ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2019

Urząd Gminy Janów Podlaski informuje, że od dnia 30 października 2019 roku (środa) w kasie Urzędu dokonywane są wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla osób, które złożyły wniosek o wypłacenie zwrotu podatku w gotówce. Prosimy o zgłaszanie się po odbiór zwrotu podatku akcyzowego.

Osobom, które we wniosku wskazały wypłatę zwrotu podatku akcyzowego na rachunek bankowy, należne kwoty zostały przekazane w dniu 30 października br.

.