Informacja dotycząca ustanowienia dnia 24 grudnia dniem wolnym od pracy w UG Janów Podlaski

.