Informacja dot. zameldowania

         Informujemy, że od 1 stycznia 2013 roku w związku ze zmianą ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia  7 grudnia  2012 roku istnieje możliwość dokonania wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad  3 miesiące podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić  wymeldowanie.W/w wymeldowanie następuje na podstawie formularza zgłoszenia pobytu stałego lub formularza pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.W przypadku, o którym mowa osoba meldująca się jest zwolniona z obowiązku przedkładania zaświadczenia ,tj:

•    Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego,•    Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

.