Informacja dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji do Spraw Referendum

.