Informacja dot. przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych…

.