Informacja dot. oczyszczania i odkażania studni

Nawiązując do pisma Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej dot. oczyszczania i odkażania studni ze względu na obecność martwych zwierząt zamieszczamy ulotkę otrzymaną od Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej dotyczącą dezynfekcji i odkażania studni.

 

Ulotka informacyjna

 

.