I N F O R M A C J A

Gmina Janów Podlaski przy zaangażowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bublu Grannie podpisała umowę na realizację w 2011 roku Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej.

OGŁOSZENIE

Gmina Janów Podlaski przy zaangażowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bublu Grannie podpisała umowę na realizację w 2011 roku Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej.Dostarczanie żywności w ramach programu ( nie miej niż 30 kg i nie więcej niż 60 kg na rodzinę) odbywać się będzie w II lub III turach. Pierwsza dostawa żywności nastąpi w miesiącu maju.W związku z powyższym, rodziny które zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem zgłosiły do dnia 11.04.201 lr do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim chęć skorzystania z tej formy pomocy i zostały do niej zakwalifikowane proszone są po odbiór żywności w dniu 25.05.2011 r w godzinach 8:00- 15:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim.