Gmina Janów Podlaski laureatem konkursu

18 grudnia w Sali Koncertowej Polskiego Radia w Lublinie odbyło się wręczenie statuetek w plebiscycie „Euro-Gmina Euro-Powiat Euro-Partner”  Gmina Janów Podlaski znalazła się w ścisłej czołówce laureatów. Dyplom oraz statuetkę z rąk marszałka odebrał Wójt Gminy Jacek Hura.

 

fot. Roman Petrynik

fot. Roman Petrynik

Gmina Janów Podlaski – różnorodność śmiałych inwestycji z poszanowaniem ochrony środowiska naturalnego.

Gmina Janów Podlaski chyba najbardziej kojarzy się ze słynną stadniną koni czystej krwi arabskiej, położonej w pięknych terenach nadbużańskich, wśród obszarów ściśle chronionych. Równie ciekawa jest historia, której świadkami są zachowane zabytki. Przedsiębiorczość i aktywność inwestycyjna samorządu w ostatnich latach są kołem zamachowym dla jego rozwoju.

W województwie lubelskim Gmina Janów Podlaski jest, jeśli nie jedyną to zaledwie jedną z kilku gmin, która buduje bloki socjalne dla swoich mieszkańców. Są to działania mające na celu zapewnienie zabezpieczenia mieszkaniowego rodzinom najuboższym. Koszt rozpoczętej w 2012 r. budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych socjalnych wyniesie prawie 3,2 mln złotych. W każdym budynku przewiduje się po 10 lokali mieszkalnych. Gmina pozyskała na ten cel 30% dofinansowania ze środków funduszu dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Również warte podkreślenia jest to, że Gmina Janów Podlaski mająca 5528 mieszkańców posiada kino cyfrowe w technologii 3D. Trzyetapowy projekt, na który złożyły się: 1) gruntowna modernizacja sali widowiskowo-kinowej,2) modernizacja i remont pomieszczenia projekcyjnego, 3) przejście na cyfrowy system projekcji poprzez zakup nowoczesnego specjalistycznego sprzętu kinowego, pozwala w pełni zaspokoić potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców gminy w tym dzieci przedszkola samorządowego; uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych; stowarzyszeń czy seniorów oraz zapewnia poprawę warunków powszechnego dostępu do dorobku sztuki filmowej. Jest to kolejna inwestycja, która na tle budowy infrastruktury drogowo-sanitarnej, stanowi wyróżnik w szeregu zrealizowanych przedsięwzięć.

W miesiącu, kiedy odbyła się konferencja klimatyczna w Poznaniu, w Janowie Podlaskim oddano do użytku kotłownię na biomasę o mocy 1,2 MW. Otwarcie kotłowni wpisało się w postulaty, o których była mowa podczas konferencji. Można odnieść wrażenie, że Gmina Janów Podlaski z wyprzedzeniem o okres, jaki poświęcono na budowę obiektu, zaczęła produkować ekologiczną energię pochodzącą ze słomy, rezygnując z węgla czy oleju, podczas gdy na unijnych konferencjach dopiero planowano zwiększenie udziału produkcji energii z odnawialnych źródeł. Inwestycja, dzięki której zmniejszona została ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, otrzymała wyróżnienie za najlepsze wyniki w głosowaniu internetowym na dobre praktyki wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), przeprowadzonym w Serwisie Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej. Dzięki zastosowaniu nowatorskich rozwiązań na rzecz ochrony środowiska i ekologii Gmina Janów Podlaski została również laureatem konkursu pn. „ekoAgroSamorząd”, w którym zajęła II miejsce.

Wielką sprawą dla gminy jest wybudowanie hali sportowej.  Przy wartości całkowitej inwestycji opiewającej na kwotę 4 852 tys. ponad 3 307 tys. zostało dofinansowanych z RPO Województwa Lubelskiego a także 1 487 tys. pozyskano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu. Wkład własny gminy wyniósł niewiele ponad 1% wartości inwestycji. Jest to ogromne wsparcie finansowe dające zielone światło dla nowych zamierzeń inwestycyjnych.

Gmina Janów Podlaski wychodzi poza granice naszego kraju, ma nawiązaną współpracę z niemieckim miastem Hohen Neuendorf i miastem Iwanowo na Białorusi. Dzięki partnerstwu od kilku lat realizowana jest wymiana młodzieży polsko-niemieckiej, do której w bieżącym roku włączeni zostali rówieśnicy z Białorusi. Samorządy współpracują także w dziedzinie kultury i turystyki, czego efektem jest coroczny udział w organizowanym w Janowie Podlaskim „Dniu Partnerskich Samorządów”.

 Wielkim osiągnięciem było otrzymanie dofinansowanie do budowy oczyszczalni ścieków. Dzięki współpracy międzynarodowej Gmina Janów Podlaski otrzymała wsparcie z programu Interreg oraz z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości ponad 80% kosztów inwestycji.

 

fot. Roman Petrynik

 

fot. Roman Petrynik

fot. Roman Petrynik

fot. Roman Petrynik

fot. Roman Petrynik