Fundacja Inicjatyw Lokalnych

Fundacja Inicjatyw Lokalnych serdecznie zapraszaprzedsiębiorców i pracowników MMŚP branży budowlanej z terenu województwa lubelskiego do udziału w BEZPŁATNYCH szkoleniach zawodowych w ramach projektu:„WYKWALIFIKOWANY PRACOWNIK TWOIM KAPITAŁEM”z wyłączeniem przedsiębiorstw korzystających dotąd ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 , 8.1.2 oraz 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

Uczestnictwo w projekcie objęte jest regułami pomocy publicznej, pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmienionym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wykaz przedsiębiorstw objętych wsparciem w ramach 8.1.1, 8.1.2 PO KLwww.efs.lubelskie.pl, www.efs.lubelskie.pl/front/page/get/275/

Jeżeli Państwa przedsiębiorstwo znajduje się na wyżej zamieszczonej liście oznacza to, iż nie mogą Państwo wziąć udziału w projekcie „Wykwalifikowany pracownik Twoim kapitałem”

 Projekt „Wykwalifikowany pracownik Twoim kapitałem” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, na podstawie umowy podpisanej z Województwem Lubelskim.Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.01.2012 r. – 30.06.2013 r.

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu:

Moduł I dla operatorów ciężkich maszyn do robót ziemnych1. Operator koparki jednonaczyniowej2. Operator ładowarki jednonaczyniowej3. Operator koparko – ładowarki

Moduł II dla operatorów maszyn urządzeń do robót budowlanych i drogowych1. Operator zagęszczarki i ubijaków wibracyjnych2. Operator narzędzi udarowych ręcznych3. Operator agregatów tynkarskich

/Szkolenia 1 i 2 w ramach modułu II stanowią 1 pakiet dla 2 grup 15 osobowych – każda osoba uczestniczy w 2 szkoleniach/

Moduł III dla operatorów urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego 1. Operator żurawi stałych, przenośnych i przewoźnych (HDS)2. Operator żurawi samojezdnych3. Operator żurawi wieżowych4. Operator wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia

W ramach organizowanych szkoleń zapewniamy BEZPŁATNIE:- wykwalifikowanych wykładowców, instruktorów zajęć praktycznych- materiały szkoleniowe (książka, teczka, notatnik, długopis, materiały przygotowane przez wykładowców),- badanie lekarskie,- ubezpieczenie NNW,- wyżywienie ,- ubranie robocze dla uczestników szkoleń z modułu I, II,- zakwaterowanie dla uczestników szkoleń z modułu I, II,- zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia

Rekrutacja:Rekrutacja prowadzona będzie w biurach projektu w Chełmie, Janowie Lubelskim, Puławach i we Włodawie w sposób ciągły, jawny, przy uwzględnieniu zasady równości szans, w tym Kobiet i Mężczyzn.

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projekcie zobowiązani będą do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych i złożenia ich osobiście w biurze projektu.

* Dokumenty do pobrania na stronie internetowej www.fil.lublin.pl w zakładce projekty w trakcie realizacji„ Wykwalifikowany pracownik Twoim kapitałem” lub w biurach projektu

Szczegółowe informacje i zapisy w biurach projektu:Fundacja Inicjatyw LokalnychOddział w Chełmieul. Obłońska 20 22 – 100 Chełmtel. 82 5649870e-mail: chelm@lfr.lublin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Fundacja Inicjatyw LokalnychOddział w Janowie Lubelskimul. Zamoyskiego 5223- 300 Janów Lubelskitel. 15 8717536e-mail: janowlubelski@lfr.lublin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Fundacja Inicjatyw LokalnychOddział w Puławachul. Lubelska 2 D24 – 100 Puławytel. 81 8884791e-mail: pulawy@fil.lublin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Fundacja Inicjatyw LokalnychOddział we Włodawieul. 11 Listopada 322 – 200 Włodawatel. 82 5722916e-mail: wlodawa@lfr.lublin.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.