Dotyczy montażu instalacji solarnych

Wójt Gminy Janów Podlaski uprzejmie informuje, że w dniu 15 maja bieżącego roku została podpisana z Wicemarszałkiem Województwa Lubelskiego Sławomirem Sosnowskim umowa o dofinansowanie projektu montażu instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych mieszkańców gmin: Janów Podlaski, Konstantynów i Rokitno. W związku z tym mieszkańcy gminy Janów Podlaski, którzy podpisali umowy udziału w projekcie proszeni są o wpłacanie zaliczek w kwocie 1000 zł na rachunek bankowy Urzędu Gminy (nr 53 8025 0007 0390 0114 2000 0020 BS Biała Podlaska o Janów Podlaski) z dopiskiem „Montaż instalacji solarnych” najpóźniej w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r.Po dokonaniu wpłaty mieszkańcy proszeni są o odbiór umów w Urzędzie Gminy pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu. Brak wpłaty do 30 czerwca skutkować będzie skreśleniem z listy.

.