Dot. zwalczania kornika ostrozębnego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

.

.