Dot. realizacji projektu montażu pomp ciepła

Wójt Gminy Janów Podlaski uprzejmie informuje, że w dniu 18 kwietnia 2016 r.(tj. w  poniedziałek) w Urzędzie Gminy Janów Podlaski przyjmowane będą ankiety uczestnictwa w planowanym do realizacji projekcie montażu pomp ciepła wspomagających instalacje centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych mieszkańców gminy. Warunkiem udziałuw projekcie będzie posiadanie przynajmniej w części domu mieszkalnego ogrzewania niskotemperaturowego (podłogowego). Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do pokoju nr 4 Urzędu Gminy w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień i złożenia deklaracji udziału w projekcie. O udziale w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ilość instalacji będzie ograniczona możliwością pozyskania maksymalnej ilości punktów na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.Przewidywane dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej w wysokości 85% kosztów netto montowanych zestawów.

.