Dot. prac nad zmianą „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się ASF”

 

Projekt rozporządzenia

.