Dot. odbioru protokołów z szacowania strat w gospodarstwach rolnych

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje, że są do odbioru protokoły z szacowania strat w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku suszy.       W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o udzielenie pomocy dla rolników dotkniętych suszą, proszę o niezwłoczny odbiór protokołów w Urzędzie Gminy Janów Podlaski, pok. Nr 7 (kasa urzędu).

 

.