Dot. konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Janów Podlaski na podstawie § 7 i § 9 uchwały Nr XXVIII/319/10 Rady Gminy Janów Podlaski ( Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 145, poz. 2432) informuje o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów Podlaski z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok, poprzez umieszczenie na okres 14 dni na stronie internetowej Gminy projektu programu.

Termin rozpoczęcia konsultacji 22 listopada 2013 roku, zakończenia 05 grudnia 2013 roku.

Informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JANÓW PODLASKI  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK

 

 

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Janów Podlaski na podstawie § 7 i § 9 uchwały Nr XXVIII/319/10 Rady Gminy Janów Podlaski ( Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 145, poz. 2432) informuje o rozpoczęciu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów Podlaski z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok, poprzez umieszczenie na okres 14 dni na stronie internetowej Gminy projektu programu.

Termin rozpoczęcia konsultacji 22 listopada 2013 roku, zakończenia 05 grudnia 2013 roku.

Informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY JANÓW PODLASKI  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK