Dot. Konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów Podlaski z Organizacjami Pozarządowymi …