Dot. bezpłatnych badań

INFORMACJA

W związku z deklaracją współpracy Gminy Janów Podlaski w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pod nazwą „Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących” Instytut Medycyny Wsi w Lublinie zaprasza mieszkańców Gminy Janów Podlaski do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach laboratoryjnych , które obejmują:

1.    badania serologiczne w kierunku boreliozy metodą ELISA w klasie IgM i IgG u osób pokłutych przez kleszcze,2.    badania serologiczne w kierunku Alveolitis allergica (alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych),3.    badania próbek gleby z pól uprawnych i ogrodów w kierunku wykrywania żywych jaj pasożytów jelitowych,4.    badanie genetyczne kleszczy usuniętych ze skóry na obecność bakterii Borrelia.Adresatami programu są głównie rolnicy (zarówno indywidualni, jak i pracownicy wielkotowarowych gospodarstw rolnych), leśnicy i weterynarze, jako grupy zawodowe szczególnie związane charakterem pracy i zatrudnieniem z obszarami wiejskimi, zalesionymi oraz których praca obejmuje kontakt ze zwierzętami.Badania prowadzone są przez Instytut Medycyny Wsi w Lublinie ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.npz.imw.lublin.pl oraz pod numerem telef. 81 7184555, 81 7184527.

.