Budowa ulicy Polnej w 2019 roku.

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje, że w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019” Gmina Janów Podlaski złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 100092L ul. Polna wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 698 i skrzyżowaniem z ul. Piłsudskiego w Janowie Podlaskim”. W wyniku postępowania konkursowego ww. projekt został wysoko oceniony i znajduje się na ósmym miejscu listy rankingowej wniosków o dofinansowanie. Tak wysokie miejsce na liście rankingowej w praktyce oznacza, iż budowa ulicy Polnej będzie mogła być zrealizowana w 2019r.

                                                      Z wyrazami szacunku                                                 Jacek Hura                                                     Wójt Gminy Janów Podlaski

.