Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

Centrum Doradztwa Finansowego zaprasza przedsiębiorców i ich pracowników, planujących rozszerzenie profilu działalności gospodarczej o usługi budowlane z terenu powiatów: łukowskiego, bialskiego, radzyńskiego, lubartowskiego, parczewskiego, ryckiego lub puławskiego do udziału  w BEZPŁATNYCH szkoleniach zawodowych w ramach projektu „Inwestycja w kadry szansą na rozszerzenie profilu działalności gospodarczej”.

Uczestnictwo w projekcie objęte jest regułami pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r.

 

Projekt „Inwestycja w kadry szansą na rozszerzenie profilu działalności gospodarczej” współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Okres realizacji projektu: 01.02.2012 r. do 31.01.2014 r. 

 

Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe na stronie internetowej www.cdf.lukow.pl/projekty/inwestycjawkadry

.