Ankieta dot. Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z rozpoczęciem prac nad tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obejmującej wszystkie gminy powiatu bialskiego prosimy o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety. Przekazane przez Państwa informacje pozwolą nam wytyczyć kierunki działań, które będą służyć rozwojowi naszych gmin oraz przyczynią się do poprawy jakości życia ich mieszkańców. Zapraszamy do aktywnego udziału w pozostałych etapach badania. Szczegóły na stronie: www.blgd.euhttps://www.webankieta.pl/ankieta/199494/badanie-jakosci-zycia-na-obszarze-blgd.html

.