Akcja szczepienia lisów

           Na podstawie § 10. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie  przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013r., poz. 1737) na terenie województwa lubelskiego

w dniach 02 – 07 czerwca 2014 roku

zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną  Szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 20 – 30 dawek na 1 km².Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci stożkowatego krążka o wymiarach 30 mm x 9 mm, koloru brunatnego o intensywnym zapachu rybnym.Osoba mająca kontakt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny.Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do lekarza weterynarii.Nie zaleca się organizacji polowań zbiorowych na terenach objętych szczepieniem w okresie 14 dni od daty wyłożenia szczepionki.Psy należy trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu.N i e   w o l n o   d o t y k a ć    s z c z e p i o n k i  !!!

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Jerzy Zarzeczny

.