Data: 01-09-2014
Imieniny: Belindy, Bronisza, Idziego


Aktualności

Internet szerokopasmowy
opublikowano: 31.08.2014

Informacja dla dzieci i młodzieży
opublikowano: 29.08.2014

Rozkład jazdy autobusów dowożących dzieci i młodzież do Przedszkola,

Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

Wrzesień 2014r.

I. Autobus kursowy PKS

Przyjazd do Janowa Podlaskiego:

1. Stary Bubel - 0700, Bubel-Łukowiska - 0705, Bubel-Granna - 0710

2. Buczyce -0735

1. Woroblin - 0700, Błonie - 0705.

2. Ostrów - 0730, Werchliś - 0735,

Odjazd z Janowa Podlaskiego

1. Stare Buczece, Bubel-Granna, Bubel-Łukowiska, Stary Bubel - 1250, 1440;

2. Werchliś, Ostrów, Błonie, Woroblin - 1250, 1440;

I. Autobus szkolny "SMYK"

Przyjazd do Janowa Podlaskiego:

1. Romanów - 0645, Nowy Pawłów 0650;

2. Klonownica Plac 0715, Polinów - 0720, Klonownica Mała - 0725;

 

Odjazd z Janowa Podlaskiego:

1. Nowy Pawłów - 1250, 1440;

2. Klonownica - 1345, 1505;

Odjazdy w dniu 01.09.2014 r.

I. Autobus kursowy PKS

1.Stare Buczyce, Bubel-Granna, Bubel Łukowiska, Stary Bubel - 1100;

2. Werchliś, Ostrów, Błonie, Woroblin - 1100;

II. Autobus Szkolny "SMYK"

1. Nowy Pawłów, Romanów - 1100;

2. Klonownica Mała, Polinów, Klonownica Plac - 1125

 

Informacja dot. instalacji solarnych
opublikowano: 27.08.2014

Wójt Gminy Janów Podlaski przekazuje informację Wójta Gminy Konstantynów dotyczącą projektu "Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego w granicach nadbużańskich: Janów Podlaski, Konstantynów, Rokitno poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych"

 

Wersja PDF

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzew
opublikowano: 26.08.2014

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Janów Podlaski
ogłasza przetarg ustny nieograniczony nasprzedaż drzew „na pniu” - 109 topoli euroamerykańskich, 27 wierzb, 1 czeremchy oraz 2 olsz z pasów dróg gminnych o nr geodezyjnych 439 i 642 położonych na ternie wsi Janów Podlaski.
Cena wywoławcza wynosi 38 600,00 zł/brutto (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćset  złotych 00 gr.).
Przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2014 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Janów Podlaski, ul. Bialska 6A, 21-505 Janów Podlaski w sali konferencyjnej.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości: 3 800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset zł., 00 gr.) do kasy Urzędu Gminy Janów Podlaski lub na konto nr 53 8025 0007 0390 0114 2000 0020 do dnia 8 września 2014 r. do godz. 14:00.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia.
Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu będą zwrócone po zakończeniu  przetargu.
Przedmiot sprzedaży można oglądać codziennie (w razie potrzeby wskazania przedmiotu sprzedaży należy kontaktować się osobiście z pracownikiem Urzędu Gminy pok. nr 8 lub telefonicznie pod nr tel. 83 341-30-93 w 47).
Ogłoszenie zostało zamieszczone dnia 26 sierpnia 2014 roku w prasie lokalnej (tygodnik „Słowo Podlasia”), na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Janów Podlaski oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy i BIP .Zarządzenie Nr 34/2014

Regulamin przeprowadzenia przetargu

Specyfikacja przedmiotu przetargu

Festyn 24 sierpnia 2014 r.
opublikowano: 22.08.2014

1 2 3 ... 58 59 60 Następna
Czytnik RSS
Wiadomości - Wirtualna Polska