Data: 01-04-2020
Imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta


Aktualności

Ważne informacje dla mieszkańców
opublikowano: 23.03.2020


Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 25 marca 2020 r. dotyczące rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmianiającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.Informacja Wojewody Lubelskiego z 21 marca br. dotycząca rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. 


W związku z pandemią koronawirusa od 12 marca 2020 roku wszystkie zajęcia rozwijające oraz seanse kinowe w Gminnym Ośrodku Kultury zostają zawieszone do odwołania

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim

Szanowni Państwo,
w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, mając przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszej Gminy, a także zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego jesteśmy zmuszeni odwołać VII Gminny Przegląd Tradycji Wielkanocnych oraz IX Kiermasz Wielkanocny.


Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim


 


Gminna Biblioteka Publiczna Nieczynna do odwołania

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie Podlaskim

 


Oświadczenie PDF

 


 

 


 

Ważne! dot. Kwalifikacji wojskowej
opublikowano: 23.03.2020

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie w dniu 13 marca 2020 r. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r., informujemy, że czas trwania kwalifikacji wojskowej upłynął w dniu 13 marca 2020 r.

W związku z powyższym wszystkie wysłane wezwania do osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej w dniu 25 marca 2020 roku o godz. 700 w Osiedlowym Klubie Kultury „Eureka”, ul. Orzechowa 34, 21-500 Biała Podlaska, stają się nieaktualne.

 

W załączeniu:

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

Nabór do programu EtnoPolska 2020 został...
opublikowano: 23.03.2020

Nabór do programu EtnoPolska 2020 został rozstrzygnięty.


Do programu wpłynęły 1264 wnioski! Po dokonaniu oceny merytorycznej wyłoniono 293 beneficjentów, którzy łącznie otrzymają dofinansowanie w wysokości 10 000 000 złotych na realizację działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, szczególnie w społecznościach oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego.
W ramach programu realizowane są zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego.
W związku z ograniczeniami limitowymi programu niepozwalającymi na dofinansowanie wszystkich wniosków o punktacji równej lub wyższej 75 punktów, na mocy §9 ust. 17 Regulaminu Programu EtnoPolska 2020 Dyrektor Narodowego Centrum Kultury zatwierdził podniesienie progu punktowego uprawniającego do otrzymania dofinansowania do poziomu 78 punktów.
Wniosek Gminnego Ośrodka Kultury „Zakup strojów dla Zespołu Ludowego Pawłowianki” został rozpatrzony pozytywnie i zostanie dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020 w kwocie 29 000,00 zł.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim

 

 

INFORMACJA dotycząca wypłaty zwrotu podatku...
opublikowano: 20.03.2020

INFORMACJA 
dotycząca wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
       

      W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego i zawieszeniem działania kasy Urzędu Gminy Janów Podlaski do odwołania, zwracam się z prośbą, aby osoby, które zadeklarowały wypłatę zwrotu podatku akcyzowego w kasie urzędu, podały numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazany zwrot. Formularz.doc lub Formularz.pdf


                W przypadku nie podania numeru rachunku bankowego, wyplata zwrotu podatku akcyzowego pomniejszona o koszty wysyłki nastąpi poprzez przekaz pocztowy.
                Prosimy o dostarczanie formularzy pocztą na adres Urzędy Gminy Janów Podlaski, ul. Bialska 6A, 21-505 Janów Podlaski lub zostawienie ich w skrzynce podawczej w  Urzędzie Gminy do 17 kwietnia 2020 r.

Wójt Gminy Janów Podlaski
/-/ Leszek Chwedczuk

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 19.03.2020 r.
opublikowano: 19.03.2020

Ostrzeżenie meteorologiczne z dnia 19.03.2020 r.