Sprawy wymagające bezpośredniego spotkania po telefonicznym ustaleniu terminu z doradcami z poniższej listy :

Spis telefonów doradców Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Grabanów w dni robocze w godz. 7.15-15.15  : 

Nazwisko Imię Numer telefonu  Specjalizacja
Sekretariat   83 343 37 92  
Bąk Katarzyna 605 835 437 Kierownik
Czublun Leszek 601 689 471 ds. produkcji ogrodniczej, opiekun gminy Janów Podlaski
Fiłatiuk Bazyli 601 592 580 ds. produkcji zwierzęcej, opiekun gminy Konstantynów
Karmasz Katarzyna 609 653 931 ds. aktywizacji społeczności wiejskiej, działalność pozarolnicza
Kuresza Kazimiera 607 730 132 ds. ekologii i ochrony środowiska program rolnośrodowiskowy, program ekologia,
Laskowska Krystyna 603 500 724 ds. rozliczania podatku VAT w rolnictwie, działalność pozarolnicza  
Matuszewski Andrzej 605 837 069 ds. ekonomiki, grupy producenckie, opiekun gminy Rokitno
Petruczynik Iwona 601 705 452 ds. produkcji ogrodniczej, opiekun gminy Międzyrzec Podlaski
Sęczyk Agnieszka 609 305 200 ds. rozwoju obszarów wiejskich, opiekun gminy Biała Podlaska
Sęczyk Dariusz 605 833 904 ds. ekologii i ochrony środowiska, opiekun gminy Leśna Podlaska
Zieliński Izydor 607 728 834 ds. ekonomiki,
Jakubiuk Joanna 601 682 628 ds. programu wapnowania,  opiekun gminy Zalesie
Podgajna Jolanta 609-662-961 opiekun gminy Drelów
PSZCZELARZE
Osielski Krzysztof 661-409-573 Sekcja Pasieka
Kałabun Marian 661-108-268 Sekcja Pasieka

Aktualności