Zespół „Pawłowianki” wytypowany do udziału w „55. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu”