Wybory Samorządowe 2014

1. INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ  z dnia 27 sierpnia 2014 r. o czasie i miejscu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania list kandydatów w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

2. KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 28 sierpnia 2014 r.

3. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 4 września 2014 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

4. OBWI E S Z C Z E N I E STAROSTY BIALSKIEGO z dnia 3 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Rady Powiatu w Białej Podlaskiej

5. ROZPORZADZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarzadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

6. POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

7. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2014 r. dotyczy pełnionych funkcji, siedziby komisji oraz pełnionych dyżurów

8. Obwieszczenie Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 17 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania i wyznaczonych siedzibach komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego.

9. Zawiadomienie Komisarza Wyborczego z dnia 20.10.2014 r. (dotyczy losowania nr list kandydatów do rad powiatów: bialskiego, łukowskiego, parczewskiego i radzyńskiego)

10. Uchwała Nr 4 GKW w Janowie Podlaskim z dnia 22.10.2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na 16 listopada 2014r.