Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2014

– Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r.
o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

– Obwieszczenie Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 20 w Białej Podlaskiej z dnia 9 kwietnia 2014 r.

– Obwieszczenie Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania i wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

– Informacja z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie czasu i miejsca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

– Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego

– WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

– Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

– Zarządzenie Wójta Gminy Janów Podlaski w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

– Zarządzenie Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 02.05.2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

– Zarządzenie nr 17/14 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Janów Podlaski