Zespół Ludowy Pawłowianki

Zespół istnieje od 1969 r., działa w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury. Obecnie kierownikiem jest Danuta Gryglas. Zespół zgromadził bardzo duży i bogaty repertuar artystyczny przejmowany przez lata od swoich przodków – pieśni dożynkowe, patriotyczne, ludowe z okolic Janowa Podlaskiego. Członkinie zespołu zajmują się również hafciarstwem i tkactwem, ponadto mogą pochwalić się kunsztem wicia przepięknych wieńców dożynkowych, które wielokrotnie były nagradzane na dożynkach gminnych i powiatowych.

Kierownik zespołu: Danuta Gryglas

Instruktor prowadzący: Piotr Kulicki

Terminy zajęć: środa

Zajęcia: Świetlica wiejska w Nowym Pawłowie

Nabór: otwarty