Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie Podlaskim pełni:

Pani Joanna Jagodzińska

tel. 83 341-30-73

e-mail: iod@janowpodlaski.pl