Ocena jakości wód

Aktualności

Zabytki

Zabytki Obiekty zabytkowe zlokalizowane są przede wszystkim w Janowie Podlaskim –  dawnym miejscu pobytu biskupów Łuckich, którzy przez ponad 300 lat dbali o jego dobro i rozwój, pozostawiając po sobie liczne wartości kultury materialnej. Jednakże obiekty o wartościach zabytkowych rozmieszczone są również w innych miejscowościach gminy. Wykaz dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków: 1.    Układ […]

Herb Gminy

Herb Gminy   Herb Gminy Janów Podlaski

Informacje o gminie

Informacje o gminie Gmina Janów Podlaski położona jest w północnej części powiatu bialskiego oraz w północno-wschodniej części województwa lubelskiego. Od strony północnej i częściowo wschodniej na odcinku ok. 25,5 km graniczy z rzeką Bug, która jest zarazem granicą państwową z Białorusią. Gmina sąsiaduje z czterema gminami wchodzącymi w skład powiatu bialskiego: od południowego wschodu na […]

Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy mgr Adam ByszkoSekretarz Gminy Janów Podlaskiul. Bialska 6a21-505 Janów Podlaskitel. (83) 341-30-73fax. (83) 341-30-77 e-mail: sekretarz@janowpodlaski.pl

Przedszkole Samorządowe

Przedszkole Samorządowe Przedszkole Samorządowe ul. T. Kościuszki 14 21-505 Janów Podlaski tel. (0-83) 341-30-48