Klub Twórców Rękodzieła Artystycznego

Klub istnieje od 2012 roku. W KTRA swój warsztat artystyczny doskonalą i rozwijają swoje zainteresowania dorośli mieszkańcy naszej gminy. Wśród nich są autorzy wielu nagradzanych prac w konkursach kultywujących tradycje Południowego Podlasia i Lubelszczyzny. Jedną z form pracy grupy jest prezentacja swojego dorobku na wystawach. Członkowie grupy korzystają również z oferty naszej instytucji oraz biorą udział w wielu projektach kulturalnych.

Instruktor prowadzący: Anna Chalimoniuk

Terminy zajęć: wtorek

Zajęcia: Gminny Ośrodek Kultury

Nabór: otwarty