Klub Rękodzieła Artystycznego (dzieci)

Klub istnieje od 2013 roku. W grupie swój warsztat artystyczny doskonalą i rozwijają swoje zainteresowania dzieci i młodzież. Zdobywają wiedzę etnograficzną dotyczącą Południowego Podlasia i Lubelszczyzny.

Instruktor prowadzący: Anna Chalimoniuk

Terminy zajęć: poniedziałek, środa

Zajęcia: Gminny Ośrodek Kultury

Nabór: otwarty