Przebudowa ulicy 1-go Maja i ulicy Siedleckiej w Janowie Podlaskim znajduje się na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Projektów Drogowych TMP Projekt z Warszawy. Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu został uzgodniony przez zarządcę drogi, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, zaś obecnie znajduje się na etapie uzyskania opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inwestycja uzyskała również decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
Termin opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z zawartą umową to koniec czerwca 2024 r.
Dokumentacja techniczna przebudowy drogi umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego oraz rozpoczęcia robót budowlanych jeszcze w 2024 roku.
Zgodnie z przedstawioną koncepcją przebudowa niniejszej drogi obejmuje:
– przebudowę jezdni
– budowę nowego chodnika na ulicy Siedleckiej od mostu na rzece Czyżówce do końca zabudowań w Janowie Podlaskim, budowę nowego chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Narutowicza do ulicy Garbarskiej oraz przebudowę istniejących chodników
– budowę kanalizacji deszczowej
– budowę zatok autobusowych na ulicy Siedleckiej oraz zatoki przy Szkole Podstawowej
– budowę nowego oświetlenia ulicznego
– budowę doświetlonych przejść dla pieszych

 

Rys. nr 2.1

Rys. nr 2.2

Rys. nr 2.3