Demografia

tabela
tabela
ludnosc
tabela

źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2019 (https://lublin.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_lubelskie/portrety_gmin/powiat_bialski/gmina_janow_podlaski.pdf)