Badania kontrolne w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań