Zdalna szkola plus logo

„Zdalna szkoła +” dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego

Zdalna szkoła plus plakat promujący

      Zestawy komputerowe dla Zespołu Placówek Oświatowych Szkoły Podstawowej im. Cz. Tańskiego w Janowie Podlaskim w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+”.
Gmina Janów Podlaski po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie zdalnej nauki, tym razem w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+”.
     To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym jednostki samorządu terytorialnego mogły uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego, umożliwiającego realizację nauczania w formie zdalnej.
     Złożony przez Gminę Janów Podlaski wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” otrzymała dofinansowanie w wysokości 73 332,60 zł na zakup 22 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, które trafią do uczniów Szkoły Podstawowej w Janowie Podlaskim. Sprzęt zostanie użyczony uczniom, w tym głównie uczniom z rodzin wielodzietnych, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.
    Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”pn.: Zdalna Szkoła+, w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

W ramach pierwszego projektu grantowego „Zdalna szkoła” Gmina Janów Podlaski otrzymała dofinansowanie w wysokości 59 913,00 zł. Zakupiono wówczas 21 laptopów wraz z oprogramowaniem za kwotę 59 787,00 zł.
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Zdalna szkoła plus

 

 

logotypy zdalna szkoła