Zaproszenie do złożenia oferty w postepowaniu ,,Zapytanie ofertowe” z dnia 4.01.2019 r

Zaproszenie do złożenia oferty w postepowaniu ,,Zapytanie ofertowe” z dnia 4.01.2019 r.

– świadczenia usług poradnictwa psychologicznego, prawnego i poradnictwa w zakresie uzależnień

.