Zaproszenie do udziału w Ptasim Maratonie

   Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków organizuje dnia 16 maja 2011 r. (poniedziałek) pieszą wycieczkę.Zbiórka pod Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Podlaskim o godzinie 8:00.

Wycieczka ta jest kolejnym z elementów projektu Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków „Bliżej natury – identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych”, który ma na celu poznanie przez mieszkańców okolicy przyrody obszaru natura 2000 „Dolina Dolnego Bugu” oraz uświadomienie o płynących z tego korzyściach.Dodatkowo ma popularyzować wśród lokalnego społeczeństwa obserwowanie ptaków.W Ptasim Maratonie może wziąć udział każdy, kto zniesie trudy długiej pieszej wyprawy, nie trzeba mieć żadnej wiedzy fachowej wystarczy chęć na pieszą wyprawę.Przewodnikiem będzie Jarosław Mydlak, pracownik Nadleśnictwa Biała Podlaska.Zainteresowane osoby udziałem w wycieczce prosimy o kontakt z animatorem przyrodniczym Jarosławem Mydlakiem tel. 781826046 mail: kurhanik@tlen.pl. Trasa pieszej wycieczki będzie przebiegać wzdłuż Bugu w okolicach miejscowości: Janów Podlaski, Pawłów Stary, Buczyce Stare, Bubel Łukowiska, Bubel Stary i Gnojno.

Na trasę warto zabrać ze sobą: lornetki, atlasy ptaków, terenowe obuwie, ubranie nie płoszące ptaków, płaszcz przeciwdeszczowy, wodę mineralną, kanapki i dobry humor.