Zaproszenie do składania ankiet uczestnictwa w projektach instalacji MIKROELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH oraz S O L A R N Y C H S Y S T E M Ó W G R Z E W C Z Y C H

Wójt Gminy Janów Podlaski uprzejmie informuje, że od dnia 21 grudnia 2015 r. (tj. od poniedziałku) w Urzędzie Gminy Janów Podlaski przyjmowane będą ankiety uczestnictwa w planowanym do realizacji projekcie montażu indywidualnych mikroelektrowni fotowoltaicznych i instalacji solarnych na nieruchomościach mieszkańców gminy. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do pokoju nr 4 Urzędu Gminy z wypełnionymi ankietami, których formularze są dostępne poniżej, w celu uzyskania szczegółowych informacji i ewentualnego złożenia deklaracji udziału w projekcie.Ankiety będą przyjmowane do 8 stycznia 2016 r. lub do wyczerpania limitu 2MW łącznej mocy wszystkich zadeklarowanych instalacji (szacunkowo ok. 300 instalacji solarnych i ok. 200 instalacji fotowoltaicznych).Osoby, które zgłosiły już chęć udziału w projekcie poprzez wcześniejsze zapisanie się na listę osób zainteresowanych montażem instalacji solarnej lub fotowoltaicznej, proszone są o potwierdzenie poprzez złożenie deklaracji w dniach 21.12.2015 – 08.01.2016.Osoby, których nieruchomości zostały zweryfikowane negatywnie w zrealizowanym projekcie montażu instalacji fotowoltaicznych, a nadal są zainteresowane udziałem w projekcie planowanym, również proszone są o złożenie ankiet. W projekcie planowanym możliwy będzie montaż instalacji poza budynkiem mieszkalnym (budynki gospodarcze lub stelaż na gruncie) natomiast kryterium efektywności instalacji zostało obniżone do 90% w stosunku do idealnej konfiguracji tejże instalacji względem kąta padania promieni słonecznych.Warunkiem koniecznym złożenia ankiety dotyczącej instalacji fotowoltaicznej będzie dołączenie do niej kserokopii faktury za energię elektryczną zawierającej informację o całkowitym zużyciu energii przez gospodarstwo w roku 2014. Przewidywane dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskiej ma być na poziomie 85% kosztów brutto montowanych zestawów.Gorąco zachęcam.

Jacek HuraWójt Gminy Janów Podlaski

ANKIETA uczestnictwa w projekcie refinansowanych  instalacji MIKROELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH

ANKIETA uczestnictwa w projekcie refinansowanych  instalacji SOLARNYCH  SYSTEMÓW  GRZEWCZYCH

.