Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2023 r.

Poniżej publikujemy wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2023 r.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2023 r.