Wspieranie Rodziny i Pieczy Zastępczej

Click here to add your own text

Wolontariat

Poszukujemy wolontariuszy do pracy w domach pomocy społecznej

W związku z trwającym stanem epidemii, mając na względzie…