„Wsparcie alternatywnych form produkcji rolnej wobec ASF” – zaproszenie na konferencję

SŁAWOMIR SOSNOWSKI Marszałek Województwa Lubelskiego serdecznie zaprasza

na konferencję pt. „Wsparcie alternatywnych form produkcji rolnej wobec ASF”,

która odbędzie się 19 kwietnia 2018 r. (czwartek) w filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej (ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska)

Program: 9.30-10.00      Rejestracja uczestników konferencji

10.00-10.30    Przywitanie uczestników spotkania. Działania samorządu na rzecz walki z ASF Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego

10.30-11.30    Znaczenie dzików w szerzeniu się ASF prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB w Puławach

11.30-12.30    Czynniki genetyczne warunkujące produkcję wołowiny dr inż. Piotr Stanek, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

12.30-13.00    Przerwa kawowa

13.00-14.30    Metody i modele produkcji wołowiny dr hab. Witold Chabuz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

14.30-15.30    Produkcja bydła mięsnego praktyce Krzysztof Świderski, Przedstawiciel producentów bydła mięsnego

15.30-16.00   Panel dyskusyjny, podsumowanie konferencji

16.00-16.30   Degustacja potraw regionalnych

.