Uwaga zamknięcie drogi powiatowej Nr 1031L dla ruchu kołowego

Uprzejmie informujemy, iż z informacji uzyskanych od wykonawcy inwestycji tj. Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr 1031L (Ossówka – Janów Podlaski) – przebudowa istniejących przepustów pod drogą pow. Nr 1031L od dnia 08.10.2020r. do dnia 15.10.2020r. zostanie zamknięta dla ruchu kołowego droga powiatowa Nr 1031L od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 811 do skrzyżowania z drogą powiatową 1035L.

Zamknięcie drogi powiatowej Nr 1031L zostanie podzielone na dwa etapy. W etapie I od dnia 08.10.2020r. do dnia 14.10.2020r. zostanie zamknięty odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 811 do m. Klonownica Plac z możliwością dojazdu do m. Klonownica Plac od strony m. Janów Podlaski i Rokitno. W etapie II w dniu 15.10.2020r zostanie zamknięty odcinek od m. Klonownica Plac do skrzyżowania z drogą powiatową 1035L.
Jednocześnie informujemy, iż zalecane objazdy będą odbywały się drogami powiatowymi Nr 1035L i Nr 1036L wg załączonych schematów objazdu.

Projekt czasowej organizacji ruchu od dnia 8.10.2020 r. do dnia 15.10.2020 r.

Projekt czasowej organizacji ruchu od dnia 15.10.2020 r.