Usuwanie azbestu – treść

USUWANIE AZBESTU

 

 

Zgłoszenie lokalizacji

 

.

.

Bezpieczni bez azbestu – film edukacyjny

.

.

Bezpieczni bez azbestu – film instruktażowy

 

 

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.plDruki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia  można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Przewodnik/ Krok pop kroku.

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie lokalizacji

Oświadczenie o braku sprzeciwu organu na zgłoszenie robót budowlanych

Oświadczenie o przeprowadzeniu przez wykonawcę demontażu

Regulamin dobrowolnego przystąpienia do Projektu – System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

 

Janów Podlaski 28.11.2017 r.

 

Drodzy mieszkańcy została podpisana umowa z Województwem Lubelskim na przystąpienie do projektu pt. „System gospodarowania odpadami  azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”.      Jest to nowy projekt i tylko mieszkańcy tych gmin, które przystąpią do projektu będą mieli szansę otrzymać 100% wsparcia w zakresie usunięcia wyrobów zawierających azbest. Projekt kierowany jest wyłącznie do osób fizycznych i przewiduje odbiór wyrobów zawierających azbest z posesji lub demontażu wyrobów azbestowych z dachów, pakowanie, transport i ich utylizację.Jak wiemy wyroby zawierające azbest muszą być usunięte do 2032 r., pozostało nam więc niewiele czasu na ich usunięcie. Zachęcam więc do wzięcia udziału w tym projekcie aby bezpłatnie usunąć szkodliwe dla zdrowia i środowiska wyroby zawierające azbest.Termin naboru wniosków i wykaz potrzebnych dokumentów zostanie podane w oddzielnym ogłoszeniu.

                                Z wyrazami szacunku                                    Jacek Hura                                 Wójt Gminy Janów Podlaski

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janów Podlaski na lata 2011-2032