Szkolenia z obsługi komputera i Internetu

                                                                  Szanowni Mieszkańcy                                                                   Gminy Janów Podlaski           W załączeniu przekazuję informacje dot. możliwości odbycia bezpłatnych szkoleń z obsługi Internetu i komputera przekazane nam przez firmę Syntea, przeprowadzającą szkolenia w ramach projektu “Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”.          Warunki uczestnictwa, ankiety zgłoszeniowe, program szkolenia dostępne są na stronie internetowej gminy www.janowpodlaski.pl oraz w Urzędzie Gminy Janów Podlaski, pokój 101.         Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej i złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Janów Podlaski do dnia 3 kwietnia 2015 r. Wszelkich dodatkowych informacji udziela organizator szkolenia.

1. Warunki kwalifikacji uczestników do szkolenia

2. Program szkolenia

3. Ankieta badania potrzeb szkoleniowych

3. Ulotka promocyjna

.