Sonda „Strategia rozwoju potencjału gospodarczo – społecznego Polski Wschodnieję

W związku z przygotowaniem opracowania pn.  „Strategia rozwoju potencjału gospodarczo – społecznego Polski Wschodniej” opartego o zasoby szczególnie cenne przyrodniczo, na bazie obszaru Natura 2000 w Dolinie Bugu, obejmującego swym zasięgiem gminy: Ciechanowiec, Drohiczyn, Janów Podlaski, Konstantynów, Perlejewo oraz Siemiatycze, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie pierwszej sondy konsultacyjnej, która ma na celu identyfikację głównych problemów z jakimi boryka się ten obszar.Wypełniona przez Państwa sonda posłuży do przygotowania hierarchicznego zestawienia problemów rozwoju oraz określenie sposobów przeciwdziałania ich skutkom.

Link do ankiety

http://nowa.dcrl.pl/ankiety/index.php?sid=35971&lang=pl

.