Sołectwa

SOŁECTWA

Lp.

Nazwa Sołectwa

Sołtys

Rada Sołectwa

1.

Błonie

Teresa Orzechowska

1.      Lucjan Barabasz

2.      Maria Kamińska

3.      Krzysztof Marczuk

4.      Krystyna Romaniuk

2.

Bubel Łukowiska

Cezary Sosnowski

1.      Tomasz Abramczuk

2.      Halina Zimna

3.      Tadeusz Maliński

4.      Wiesław Maliński

3.

Kajetanka

Janusz Dudziuk

1.      Marek Samsoniuk

2.      Jan Bechta

3.      Józef Wachnik

4.

Klonownica Plac

Krystyna Karczmarczyk

1.      Zbigniew Karczmarczyk

2.      Anna Kanar

3.      Alicja Nogal

4.      Leokadia Ochrymiuk

5.

Ostrów

Michał Gładuniuk

1.      Marek  Żuk

2.      Mariusz  Czuchan

3.      Piotr Stefaniuk

4.      Mirosław Tarasiuk

6.

Nowy Pawłów

Danuta Gryglas

1.      Katarzyna Żuk

2.      Elżbieta Pszczoła

3.      Bożena Siodłowska

4.      Dorota Hodun

7.

 Stary Bubel

 Marcin Majewski

1.      Łukasz Łyczewski

2.      Marek Janczuk

3.      Paweł Kulik

4.      Jolanta Kamińska

8.

 Peredyło

 Ryszard Łukijaniuk

1.      Grzegorz Sidoruk

2.      Krzysztof  Harmida

3.      Andrzej Ochnik

4.      Grzegorz Łukijaniuk

9.

Polinów

Jarosław Pykacz

1.      Marcin Hańko

2.      Sławomir Korniluk

3.      Grażyna Karnecka

4.      Ryszard Foryt

10.

Jakówki

Katarzyna Chomiuk

1.      Rafał Paluch

2.      Anna Warchoł

3.      Paulina Ogryzek

4.      Justyna Mironiuk

11.

Romanów

Marianna Mamruk

1.      Mariusz Demczuk

2.      Radosław Gajda

3.      Rafał Gajda

4.      Wiesław Michaluk

12.

Stare Buczyce

Joanna Karwacka

1.      Joanna Mirończuk

2.      Krzysztof  Nieścioruk

3.      Krystyna Kwiatkowska

4.      Renata Hoduń

13.

Stary Pawłów

Tadeusz Murawski

1.      Dariusz  Benedyczuk

2.      Grzegorz Adamiuk

3.      Robert Łepecki

4.      Wiesława Sieklucka

14.

Klonownica Mała

Tadeusz Caruk

1.      Zbigniew Awerczuk

2.      Józef Danilewicz

3.      Tadeusz Kapłan

15.

Werchliś

Ewa Jarząbkowska

1.      Elżbieta Urbańczuk

2.      Joanna Zieleniak

3.      Marzena Hurbańczuk

4.      Rafał Benedyczuk

16.

Woroblin

Piotr Wawryniuk

1.      Ireneusz Juchimiuk

2.      Jerzy Prokopiuk

3.      Ewa Wieremczuk

17.

Bubel Granna

Zdzisław Bożemój

1.      Benita Zuzek

2.      Jacek Kotański

3.      Beata Śledź

4.      Dariusz Trochimiuk

18.

Janów Podlaski

Krystyna Czerewko

1.      Teresa Ruszkowska

2.      Andrzej Bujalski

3.      Monika Szpura

4.      Jarosław Dorofiejuk