Rozporządzenie Nr 2 i Nr 3 Wojewody Lubelskiego

Rozporządzenie Nr 2

Wojewody Lubelskiego

z dnia 20 lutego 2014 r.

w wprawie zarządzenia śroków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu. 

Rozporządzenie nr 2

Rozporządzenie nr 3

Rozporządzenie nr 2

Rozporządzenie nr 3