Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 września 2016 r.

w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnieNa podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1444) zarządza się, co następuje:§  1. Określa się obszary objęte nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi, w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz z przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie, z których pochodzi mięso wchodzące w skład produktów mięsnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.§  2. Obszary, o których mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK OBSZARY OBJĘTE NAKAZAMI, ZAKAZAMI LUB OGRANICZENIAMI ORAZ INNYMI ŚRODKAMI KONTROLI LUB OCHRONNYMI USTANOWIONYMI, W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O OCHRONIE ZDROWIA ZWIERZĄT ORAZ ZWALCZANIU CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT ORAZ Z PRZEPISAMI UNII EUROPEJSKIEJ WYDANYMI W TYM ZAKRESIE, NA KTÓRYCH SĄ POŁOŻONE GOSPODARSTWA ROLNE, W KTÓRYCH SĄ UTRZYMYWANE ŚWINIE, Z KTÓRYCH POCHODZI MIĘSO WCHODZĄCE W SKŁAD PRODUKTÓW MIĘSNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 UST. 1 USTAWY Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2016 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z WYSTĄPIENIEM AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ1. Powiat bialski – gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol.2. Powiat białostocki – gminy Choroszcz, Turośń Kościelna i Łapy.3. Powiat bielski – gminy Orla i Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski.4. Powiat hajnowski – gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew i Narewka.5. Powiat łomżyński – gmina Łomża.6. Powiat łosicki – gminy Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew.7. Powiat miasta Biała Podlaska.8. Powiat siemiatycki – gminy Mielnik, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze.9. Powiat wysokomazowiecki – gminy Kulesze Kościelne, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Kobylin-Borzymy, Sokoły i Czyżew.10. Powiat zambrowski – gminy Kołaki Kościelne i Zambrów z miastem Zambrów.

.