Przypominamy o zbliżającym się terminie płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy Gminy Janów Podlaski!

Przypominamy, o terminie płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2020 roku, którym jest 15.10.2020 r.

Opłatę za odpady komunalne można uiścić w następujący sposób:
– w kasie Urzędu Gminy w godzinach od 7.30 do 13.30 oraz od 14.30 do 15.20
– przelewem na rachunek bankowy nr 62 8025 0007 0390 0114 2000 0440
(w tytule wpłaty należy wpisać: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, imię i nazwisko podatnika)
– do rąk inkasenta

W przypadku posiadanych zaległości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym w celu ustalenia wysokości ewentualnych odsetek (nr telefonu (83) 341-30-73 w 42).