Przetarg na zbycie nieruchomości w Janowie Podlaskim

PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin

ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami w postaci pawilonu kontenerowego oraz budynku gospodarczego, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 241/2 o łącznej powierzchni 320m², położonej w Janowie Podlaskim przy ul. Kościuszki 14

szczegóły dot. przetargu na stronie: http://www.lublin.pgedystrybucja.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=72&Itemid=109

Szczegóły na http://www.lublin.pgedystrybucja.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=72&Itemid=109